Монголын тэргүүлэх зэргийн үнэлгээчийн ба гишүүн үнэлгээчдийн талаарх мэдээлэл

Манай улсад “Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль” 2010 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр 6 бүлэг, 27 зүйлтэйгээр батлагдан мөрдөгдөж байна. Хуулийн  3.1.1. “үнэлгээчин” гэж хөрөнгийн […] Read More

МНБ болон Аудит ба баталгаажуулах үйлчилгээ эрхлэх эрхийн бичигтэй МНБ-ын мэдээлэл

Өглөөний мэндээ. Та бүхэнд энэ 7 хоногт нягтлан бодогч мэргэжлээр ажиллахын ач холбогдол болон мэргэжил нэгт нөхөд маань хаана очихсон би хаана явж байгаа талаар […] Read More

Байгууллага өөрсдөө дотооддоо биет бус хөрөнгийг бий болгох үйл явц

Бид та бүхэнд энэ долоо хоногт үнэт цаасны зах зээл дээр ажиллаж байгаа брокер, дилер, андрайтерийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа этгээдүүдэд мөрдөгдөж байгаа нягтлан бодох […] Read More

Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-үүдийн тоон мэдээлэл

Оройн мэнд. Бид энэ долоо хоногт “Үнэт цаасны зах зээл” дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа давхардсан тоогоор 131 компанийн талаар мэдээлэл оруулж байна. Манай Монгол […] Read More

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчидтой холбоотой хууль тогтоомжууд

Бид энэ 7 хоногт ҮЦЗЗ-д оролцогчидтой холбоотой мэдээллийг оруулах болно бөгөөд энэ удаа ҮЦЗЗ-д байгууллагуудтай хамааралтай хууль, тогтоомж, заавар, журмын талаар мэдээлж байна. ҮЦЗЗ-д оролцогч […] Read More

Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа томилолтын зардлын хэмжээ

1. Сангийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ний өдрийн 301 тоот  “Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” тушаал хавсралт Хавсралт:  http://blog.ubaudit.mn/wp-content/uploads/2019/07/Дотоод_албан_томилолтын_тариф_20121227.pdf 2. Сангийн сайдын 2011 […] Read More