“Байгууллагын санхүүг хэмжих үзүүлэлтүүд цахим ном” татаж авах

Та доорх мэдээллийг бөглөөд "Байгууллагын санхүүг хэмжих үзүүлэлтүүд" цахим номоо татаж аваарай.