Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет

Улиастай Ван Аудит ХХК-д ажиллах сонирхолтой байгаа бол та дараах анкетыг бөглөж uliastaivanaudit@ubaudit.mn хаяг руу илгээнэ үү.

Анкет татаж авах

Баярлалаа

Бусадтай хуваалцах