Санхүүгийн үг хэллэг – 2

Санхүүтэй холбоотой үг хэллэгийн 2 дах хэсгийг хүргэж байна.

Татвартай холбоотой:

11. Customs duty-Гаалийн албан татвар
12. Tax on auto fuel and diesel fuel-Авто бензин, дизелийн түлшний албан татвар
13. Payment for exploitation of mineral resources- Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
14. Payment for mineral exploration and exploitation license- Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр
15. Payment for exploitation of common minerals- Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр
16. Air pollution change-Агаарын бохирдлын төлбөр
17. Water pollution change-Ус бохирдуулсны төлбөр
18. Payment for exploitation of oil reserve-Газрын тосны нөөц ашигласны төлбөр
19. Улсын татвар-State tax
20. Орон нутгийн татвар-Local tax

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах