Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа томилолтын зардлын хэмжээ

1. Сангийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ний өдрийн 301 тоот  “Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” тушаал хавсралт

Хавсралт:  http://blog.ubaudit.mn/wp-content/uploads/2019/07/Дотоод_албан_томилолтын_тариф_20121227.pdf

2. Сангийн сайдын 2011 оны 9 дүгээр сарын 12-ний өдрийн 188 тоот “Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” тушаал

Хавсралт:  http://blog.ubaudit.mn/wp-content/uploads/2019/07/2011.09.12_188_гадаад-томилолтын-зардал.pdf

ААНОАТ-ын тухай хуулийн 12.5-д

Энэ хуулийн 12.1.19-д заасан албан татвар ногдох орлогоос хасч тооцох зардлыг гүйцэтгэлээр тооцох бөгөөд хэмжээ нь төрийн албан хаагчдын албан томилолтын зардлыг 2 дахин нэмэгдүүлснээс хэтрэхээргүй байна.

Эх сурвалж: https://mof.gov.mn, http://www.iltod.gov.mn

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах