ЦАЛИН, ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛС, ТЭДГЭЭРТЭЙ АДИЛТГАХ ОРЛОГО БОЛОН ШУУД БУС ОРЛОГООС СУУТГАСАН АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАНГИЙН ШИНЭ МАЯГТ /EXCEL/

/Өглөөний мэнд.

Энэ удаа бид “Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайлан”-гийн Шинэ маягтыг EXCEL хэлбэрт орууллаа.

Энэхүү маягт нь ТЕГ-ын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/104 тушаалын 01 дүгээр хавсралт http://www.mta.mn/app/f?id=8119&tid=16838

EXCEL файл:http://blog.ubaudit.mn/wp-content/uploads/2019/07/6-TAX-.xlsx

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах