ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОСОН ИРГЭН ТА АЖИЛ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЭЛЖ БАЙВАЛ 2017-2020 ОНУУДАД ТӨЛӨХ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ

Та бүхэнд энэ удаа 2017-2020 онуудад Тэтгэвэр тогтоолгосон боловч ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа ажилтан албан хаагчдын цалин дээрээс суутган төлөх мөн ажил олгогчоос төлөх НДШ-ийн тухай мэдээллийг оруулж байна.

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах