НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ

Та бүхэнд энэ удаа 2017-2020 онуудад ажилтан албан хаагчдын цалин дээрээс суутган төлөх болон ажил олгогчоос төлөх НДШ-ийн тухай мэдээллийг оруулж байна.

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах