МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ ББСБ-УУДЫГ АЙМАГ ОРОН НУТГААР НЬ АНГИЛБАЛ

Өглөөний мэнд.

Та бүхэнд ББСБ-ын тухай 7 дахь мэдээлэл хүргүүлж байна. Өмнөх дугаарт нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ББСБ-ын тоон мэдээллийг хүргүүлж байсан бол харин энэ удаа хот, аймгийн тоон мэдээллүүдийг хүргүүлж байна.

ЭРХЭМ танд боломж байгаа шүү.

Таны ажилд амжилт хүсье.

 

Бусадтай хуваалцах