ШИНЭХЭН НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРТ

Бид ирэх 7 хоногт Шинэхэн нягтлан бодогч сургамж болох үүднээс санхүүгийн тайлан бэлтгэн, боловсруулах, тайлагнах үйл ажиллагааг системтэйгээр оруулах болно.

Эрхэм нягтлан бодогч ТА санхүүгийн тайлан гаргахдаа дараах дарааллын дагуу гаргана. Дараагийн дугааруудад  нэгч бүрчлэн авч үзэх болно.

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах