ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧ ГЭЖ ХЭН БЭ

Бид газрын төлбөрийн тухай мэдээлэл оруулж байна.

Газрын төлбөр төлөгч нь хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу гэрээ байгуулсан газрыг эзэмшиж, ашиглаж байгаа Монгол Улсын иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага, газар ашиглаж байгаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн газар болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газар, гадаад улсын хуулийн этгээд, гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн газрын татвар төлөгч байна.

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах