Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох

Бид энэ удаа та бүхэнд Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийн талаар мэдээллийг оруулж байна.

  1. Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 208 тоот “Аргачлал шинэчлэн батлах тухай” тушаал
  2. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох аргачлалын хавсралт
  3. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ бодох жишээ
  4. Нийслэлийн Багануур, Налайх, Багахангай дүүрэг, 21 аймгийн 330 суманд газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох итгэлцүүр
  5. Нийслэлийн Баянгол, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-уул дүүрэгт газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох итгэлцүүр

Таны ажилд амжилт хүсье.

https://www.legalinfo.mn/annex/?lawid=13861

Эх сурвалж: https://www.legalinfo.mn/

 

Бусадтай хуваалцах