2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн шинэчлэгдсэн дагаж мөрдөх хуулиуд

Бид та бүхэнд 2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдөх шинэчлэгдсэн хуулиудын талаар мэдээлэл оруулж байна.

  1. Татварын ерөнхий хууль /2019.03.22/
  2. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль /2019.03.22/
  3. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль /2019.03.22/
  4. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль /2019.06.06/
  5. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хууль /2019.05.30/

Танд ажлын амжилт хүсье.

Эх сурвалж : https://www.legalinfo.mn/

Бусадтай хуваалцах