БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ

Бид өнөөдөр та бүхэнд ББСБ-ын Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаар мэдээлэл хүргүүлж байна. 2017 оноос эхлэн СЗХ-ноос ББСБ-ын ХНХ-ийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх талаар арга хэмжээ авч […] Read More

МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ ББСБ-УУДЫГ АЙМАГ ОРОН НУТГААР НЬ АНГИЛБАЛ

Өглөөний мэнд. Та бүхэнд ББСБ-ын тухай 7 дахь мэдээлэл хүргүүлж байна. Өмнөх дугаарт нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ББСБ-ын тоон мэдээллийг хүргүүлж байсан […] Read More

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХАД ЮУ ЮУ БҮРДҮҮЛЖ, ХААНА ХАНДАХ ВЭ

Оройн мэнд. Та ББСБ байгуулахаар шийдсэн бол та  ямар бичиг баримтыг хаана бэлдэж хандах талаар өнөөдөр бичиж байна. Банк санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн: 5 […] Read More

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ХАМААРАЛТАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУД

Бид энэ долоо хоногт ББСБ-ын талаар дугаарууд оруулж байгаа билээ. Харин энэ удаа тус байгууллагад хамааралтай хууль тогтоомж, заавар, журмын талаар мэдээлэл оруулж байна. ББСБ […] Read More