Байгууллага өөрсдөө дотооддоо биет бус хөрөнгийг бий болгох үйл явц

Бид та бүхэнд энэ долоо хоногт үнэт цаасны зах зээл дээр ажиллаж байгаа брокер, дилер, андрайтерийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа этгээдүүдэд мөрдөгдөж байгаа нягтлан бодох […] Read More

Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-үүдийн тоон мэдээлэл

Оройн мэнд. Бид энэ долоо хоногт “Үнэт цаасны зах зээл” дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа давхардсан тоогоор 131 компанийн талаар мэдээлэл оруулж байна. Манай Монгол […] Read More

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчидтой холбоотой хууль тогтоомжууд

Оройн мэнд. Бид энэ 7 хоногт ҮЦЗЗ-д оролцогчидтой холбоотой мэдээллийг оруулах болно. Харин энэ удаа ҮЦЗЗ-д байгууллагуудтай хамааралтай хууль, тогтоомж, заавар, журмын талаар мэдээлж байна. […] Read More

Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа томилолтын зардлын хэмжээ

1. Сангийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ний өдрийн 301 тоот  “Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” тушаал хавсралт Хавсралт:  http://blog.ubaudit.mn/wp-content/uploads/2019/07/Дотоод_албан_томилолтын_тариф_20121227.pdf 2. Сангийн сайдын 2011 […] Read More

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ

Өдрийн мэнд. Бид өнөөдөр та бүхэнд ББСБ-ын Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаар мэдээлэл хүргүүлж байна. 2017 оноос эхлэн СЗХ-ноос ББСБ-ын ХНХ-ийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх талаар арга […] Read More

МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ ББСБ-УУДЫГ АЙМАГ ОРОН НУТГААР НЬ АНГИЛБАЛ

Өглөөний мэнд. Та бүхэнд ББСБ-ын тухай 7 дахь мэдээлэл хүргүүлж байна. Өмнөх дугаарт нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ББСБ-ын тоон мэдээллийг хүргүүлж байсан […] Read More

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХАД ЮУ ЮУ БҮРДҮҮЛЖ, ХААНА ХАНДАХ ВЭ

Оройн мэнд. Та ББСБ байгуулахаар шийдсэн бол та  ямар бичиг баримтыг хаана бэлдэж хандах талаар өнөөдөр бичиж байна. Банк санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн: 5 […] Read More