АУДИТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ХӨТӨЛБӨР, ГОРИМ, ЖУРАМ, ЗААВАР, АРГАЧЛАЛ

Бид энэ ирэх долоо хоногт аудитын талаар мэдээлэл тогтмол хүргэх болно. Дараах дарааллаар мэдлэг олгоно. Үүнд: Аудитын ерөнхий төлөвлөгөө Аудитын ажлыг эхлүүлэх Аудитын эрсдэл, материаллаг […] Read More

ШИНЭХЭН НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРТ /САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГАА НЭГТГЭЖ ФАЙЛ ХЭЛБЭРЭЭР ХАДГАЛААРАЙ/

Бид та бүхэнд өнгөрсөн долоо хоногт Шинэхэн нягтлан бодогч нарт зориулсан санхүүгийн тайлан бэлтгэх, боловсруулах, тайлагнах үйл ажиллагааны талаар мэдээлсэн. Харин өнөөдөр тэдгээр файлуудыг нэгтгэн […] Read More