Монголын тэргүүлэх зэргийн үнэлгээчийн ба гишүүн үнэлгээчдийн талаарх мэдээлэл

Манай улсад “Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль” 2010 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр 6 бүлэг, 27 зүйлтэйгээр батлагдан мөрдөгдөж байна. Хуулийн  3.1.1. “үнэлгээчин” гэж хөрөнгийн […] Read More

МНБ болон Аудит ба баталгаажуулах үйлчилгээ эрхлэх эрхийн бичигтэй МНБ-ын мэдээлэл

Өглөөний мэндээ. Та бүхэнд энэ 7 хоногт нягтлан бодогч мэргэжлээр ажиллахын ач холбогдол болон мэргэжил нэгт нөхөд маань хаана очихсон би хаана явж байгаа талаар […] Read More

МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

Өдрийн мэнд. Та бүхэнд энэ хэд хоногт ББСБ байгуулах, ямар ямар хууль тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах талаар мэдлэг мэдээлэл хүргүүлж байгаа билээ. Харин энэ […] Read More

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧ ГЭДЭГТ ДАРААХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАСАН БАЙНА.

Бид та бүхэнд ЖДҮ-ийн талаар 3 дахь мэдээллээ оруулж байна. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийн эхний шалгуур бол ажиллагсдын тоо, борлуулалтын орлого, үйл ажиллагааны чиглэл юм. […] Read More