Энроны скандал

Эрчим хүчний чиглэлээр голлон үйл ажиллагаа эрхэлдэг Энрон компани 2002 онд 63.4 тэрбум долларын алдагдал хүлээж, дампуурлаа зарласнаар санхүүгийн ертөнц дэх хамгийн том бүтэлгүйтлүүдийн нэг […] Read More

Мөрдөн шалгах аудит

Дэлхийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй хөлбөмбөгчдийн нэг Месси шүүхэд дуудагдаж, бизнес нь ид цэцэглэж байх үедээ 101 тэрбум долларын ашигтай ажиллаж байсан Энрон компани дампуурлаа зарлаж, […] Read More

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн ажилд авна

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Боловсруулан гаргасан програмуудыг харилцагчдад нэвтрүүлэх ажиллагааг хариуцах Харилцагчдад ашиглаж буй програмтай нь холбоотой сургалт, зөвөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх Ажлын байранд тавигдах шаардлага Санхүү […] Read More

ROA – Хөрөнгийн өгөөж

Байгууллагын санхүүгийн тайланд дүн шинжилгээ хийхэд хамгийн их ашиглагддаг нэг үзүүлэлт бол Return On Assets буюу “Хөрөнгийн өгөөж” юм. Хөрөнгийн өгөөжийг дараах байдлаар тооцоолно. Хөрөнгийн […] Read More

Аудитын шалгалтаар ХХК-д түгээмэл илэрдэг зөрчлүүд

1. Өөрийн байгууллагын харилцах дансыг санхүүгийн тайландаа дутуу тусгах 2. Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлийг зөрүүтэй тайлагнасан байх 3. Балансын эхний үлдэгдлийг аудитын дүгнэлт болон e-balance.mof.gov.mn сайтанд […] Read More

Аудитын зөрчлүүд

Төрийн байгууллагуудад аудитын шалгалт хийхэд мөнгөн хөрөнгийн дансанд хамгийн олон удаа илэрсэн зөрчлүүдийн тухай хүргэж байна. Анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт дутуу, баримтгүй ажил гүйлгээг бүртгэж, […] Read More

Аудитын төлөвлөгөө гаргахдаа анхаарах ёстой зүйлс

Байгууллагын санхүүгийн тайлангийн аудитын төлөвлөгөөг боловсруулах үе шатуудын тухай бид өмнөх нийтлэлүүддээ дурдсан билээ. Тэгвэл энэ удаа төлөвлөгөө гаргахдаа нэн тэргүүнд анхааран үзэх чухал зүйлсийг […] Read More