ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧИДТОЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУД

Оройн мэнд. Бид энэ 7 хоногт ҮЦЗЗ-д оролцогчидтой холбоотой мэдээллийг оруулах болно. Харин энэ удаа ҮЦЗЗ-д байгууллагуудтай хамааралтай хууль, тогтоомж, заавар, журмын талаар мэдээлж байна. […] Read More

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ

Өдрийн мэнд. Бид өнөөдөр та бүхэнд ББСБ-ын Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаар мэдээлэл хүргүүлж байна. 2017 оноос эхлэн СЗХ-ноос ББСБ-ын ХНХ-ийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх талаар арга […] Read More

МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ ББСБ-УУДЫГ АЙМАГ ОРОН НУТГААР НЬ АНГИЛБАЛ

Өглөөний мэнд. Та бүхэнд ББСБ-ын тухай 7 дахь мэдээлэл хүргүүлж байна. Өмнөх дугаарт нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ББСБ-ын тоон мэдээллийг хүргүүлж байсан […] Read More

МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

Өдрийн мэнд. Та бүхэнд энэ хэд хоногт ББСБ байгуулах, ямар ямар хууль тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах талаар мэдлэг мэдээлэл хүргүүлж байгаа билээ. Харин энэ […] Read More

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХАД ЮУ ЮУ БҮРДҮҮЛЖ, ХААНА ХАНДАХ ВЭ

Оройн мэнд. Та ББСБ байгуулахаар шийдсэн бол та  ямар бичиг баримтыг хаана бэлдэж хандах талаар өнөөдөр бичиж байна. Банк санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн: 5 […] Read More

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ХАМААРАЛТАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУД

Өглөөний мэнд. Бид энэ долоо хоногт ББСБ-ын талаар дугаарууд оруулж байгаа билээ. Харин энэ удаа тус байгууллагад хамааралтай хууль тогтоомж, заавар, журмын талаар мэдээлэл оруулж […] Read More